Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Alkohol och droger - stöd och behandling

Bra att veta

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp att sluta? Är du bekymrad över en närståendes missbruk eller beroende? Oavsett om du är orolig för egen del eller om oron gäller någon annan finns stöd och hjälp att få.

Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Är du mellan 13 och 17 år behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att beviljas insats. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga.

Förutom behandling för ditt missbruk kan du som är motiverad att göra en förändring mot ett drogfritt liv även få stöd på vägen via kommunens beroenderesursteam. Det stödet ansöker du om via mottagningsgruppen.

Om någon riskerar att fara illa - anmäl din oro

Om du känner oro eller misstänker att någon far illa på grund av alkohol eller droger kan du göra en orosanmälan till mottagningsgruppen. Du kan göra din anmälan muntligt eller skriftligt. Det kan vara bra om du lämnar dina kontaktuppgifter men du kan även göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer. Du kan inte heller skicka en anonym anmälan via e-post.

Kontakt

Kontakta behandlingsteamet för stöd och råd

Behandlingsteamet

Telefon: 076-142 82 67

E-post: behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10.00-11.30, måndag-fredag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten lästes på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112