Länk till startsidan

Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Beredskapsveckan 2023 – öva för att klara en vecka i kris eller krig

20 september 2023


Den 25 september – 1 oktober är det Beredskapsveckan, en årlig nationell kampanj som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 varje år och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) . I Örnsköldsvik genomförs aktiviteter under veckan med…

Du är inte ensam – Psykeveckan 6-12 november 2023

28 september 2023


Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa, vän, arbetskamrat, idrottsledare, föreningsaktiv, ung, förälder, har egen psykisk ohälsa eller arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa? Välkommen till de föreläsningar och aktiviteter som arrangeras under Psykeveckan 6–12 november!

Vem ska få Solstipendiet 2023?

28 september 2023


De finns där mitt ibland oss, vardagshjältarna som ser och gör insatser utöver det vanliga för någon annan. Känner du till någon du vill uppmärksamma för sina medmänskliga insatser kan du föreslå den personen som kandidat till ”Solstipendiet”.

Nyfiken på Örnsköldsvik? En plats för ett gott och aktivt liv.

Örnsköldsvik, en bra bit av Höga Kusten. Kom hit och upptäck!

Vi bygger ett ännu attraktivare Örnsköldsvik!

Vad vill du göra på fritiden?

Här kan du starta och driva ditt företag med goda förutsättningar.

Jobba i kommunen - Sveriges viktigaste jobb, jobba med och för människor.