Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Huskurage

Huskurage syftar till att förhindra våld i hemmet. Metoden uppmuntrar till ömsesidig omsorg som skapar trygghet för alla hyresgäster och mod att agera så att otrygghet och våld kan förebyggas oavsett om det gäller barn eller vuxna.

Huskurage införs genom att fastighetsägaren antar en policy och en enkel handlingsplan för boende i huset att veta hur de ska agera. Det kan vara livsavgörande att du agerar direkt när du har en oro över att något sker i det hus där du bor eller vistas. I dagsläget har följande hyresvärdar Örnsköldsvik introducerat huskurage: Övikshem, EKObostäder och Bo Bra.

Fastighetsägare som väljer att införa huskurage och sprida metoden bland hyresgästerna erbjuds stöd av Brottsförebyggande rådet i Örnsköldsvik för att forma policy och information. Du som äger ett fastighetsbolag och är intresserad av metoden är välkommen att kontakta Brottsförebyggande rådets samordnare för ytterligare information.

Huskurage i Örnsköldsvik har kommit till på initiativ av Brottsförebyggande rådet Örnsköldsvik i samverkan med polis, socialtjänst och Kvinnojouren Örnsköldsvik.