Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ny verksamhetschef för förskolorna
Testbild

Linda Nordlander och Kajsa From Rundblad

Ny verksamhetschef för förskolorna

Linda Nordlander blir ny verksamhetschef för Örnsköldsviks kommuns förskolor från och med hösten. Hon kommer närmast från en tjänst som kvalitetsledare på bildningsförvaltningen.

-Med glädje och engagemang för förskolorna i Örnsköldsvik tar jag mig an rollen som verksamhetschef för förskolan. Jag tar över en välskött organisation och kliver in i en grupp av rektorer med god erfarenhet och hög kompetens för att leda förskolorna. Varje höst startar med en utvärdering av föregående års kvalitetsarbete och planer för årets utvecklingsarbeten sätts vilket gör att jag axlar den nya rollen vid en bra tidpunkt. Tillsammans med rektorerna ska vi fortsätta det utvecklingsarbete som pågår redan nu med att bland annat stärka barns delaktighet och inflytande, öka undervisningens kvalitet inom flerspråkighet, digitalisering och utepedagogik men även ta oss an hur framtida prognoser för antalet barn påverkar vår verksamhet, säger Linda.

Kajsa From Rundblad tillträdde tjänsten som verksamhetschef 2017 och går nu i pension.

-Det jag tar med mig från de år jag haft förmånen att arbeta inom bildning och förskola är främst rektorerna och pedagogerna i förskolan. Vi har arbetat aktivt och utvecklat verksamheten trots vissa utmaningar som varit bland annat pandemin, detta med stöd av min chef och kollegorna i vår ledningsgrupp. Med stolthet lämnar jag över en verksamhet med hög kvalité till min efterträdare. Till sist vill jag lyfta Örnsköldsvik som arbetsgivare. Jag har med glädje kommit till arbetet varje dag, till en kommun som driver utveckling och vill göra det tillsammans, säger Kajsa.

Verksamhetschefen tillhör bildningsförvaltningen och är chef för förskolornas 19 rektorer.

Publicerad: