Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från bildningsnämnden 23 maj
Testbild

Information från bildningsnämnden 23 maj

Här följer kortfattad information från bildningsnämndens sammanträde i Örnsköldsvik 23 maj 2023. Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll. Länk till annan webbplats.

Bildningsnämnden beslutade under gårdagens sammanträde att godkänna tertialuppföljningen för maj 2023 som visar på en nollprognos, vilket är enligt budget. Gemensamt för alla verksamhetsområden är att läget är mer ansträngt än förut och marginalerna är mindre hos rektorerna. Underskotten i verksamheterna vägs upp av ett bedömt överskott vad gäller avsatta medel för förändringar i resursfördelningssystem på totalt 13.5 Mkr. I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska en tertialuppföljning lämnas i maj för bildningsnämnden. Tertialuppföljningarna sammanställs av kommunledningsförvaltningen och rapporteras vidare till ekonomiberedning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Publicerad: