Länk till startsidan

Du är här:

Arrangemang

Visning i Heta arbeten

19 juni 2024 13:00

Konstintendent Ulf Edberg visar utställningen Heta arbeten. Enligt Brandskyddsföreningen är heta arbeten ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. Det är också namnet på sommarens konstutställning...

Guided tour through the exhibition ”Arkiv Ö

26 juni 2024 13:00

Discover our local history with a guided tour in English through the exhibition ”Arkiv Ö”. On Wednesday, June 26 at 1 p.m

Visning i Bror Marklunds verkstad

3 juli 2024 13:00 - 14:00

Lär känna Bror Marklund och hans konst där tre teman framträder särskilt klart; gycklaren, modern och gestalt i storm. Gemensamt för dem är Bror Marklunds personliga erfarenheter och politiska referenser. Konstintendent Ulf Edberg visar och väg...

Führung durch die Ausstellung ”Arkiv Ö

10 juli 2024 13:00

Entdecken Sie unsere Lokalgeschichte mit einer Führung auf Deutsch durch die Ausstellung ”Arkiv Ö“ Am Mittwoch, 10. Juli um 13 Uhr