Du är här:

Flerspråkigt Centrum

Flerspråkigt Centrum arbetar med pedagogiskt stöd, utveckling och undervisning för flerspråkiga barn och elever från grundskolan till och med gymnasieskolan.

Enheten ansvarar även för mottagning av nyanlända och jobbar med personer som anvisas till kommunen enligt Bosättningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som ordnar bostad i kommunen på egen hand samt personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen.

Verksamhetsområden

ELEVER MED ETT ANNAT MODERSMÅL

  • Modersmålsundervisning
  • Förstärkt modersmålsstöd och modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk
  • Studiehandledning på modersmålet

INTEGRATION OCH MOTTAGNING AV NYANLÄNDA

  • Integrationsstöd för nyanlända barnfamiljer
  • Mottagning och bosättning av nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt Bosättningslagen
  • Praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Stöd och information till nyanlända med uppehållstillstånd som folkbokfört sig i kommunen

Sidan uppdaterades

2020-09-30

Sidansvarig:

Besöksadress

Flerspråkigt Centrum
Strandgatan 7i
89139 Örnsköldsvik