Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Fritidshem

Bra att veta

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Om du önskar plats på fritidshem för ditt barn behöver du ansöka om fritidshemsplats. Barn som har placering på förskola eller hos dagbarnvårdare får sin placering avslutad 31 juli. Om barnet gått i allmän förskola, 15 september - 31 maj, får barnet sin placering avslutad 31 maj.

Korttidstillsyn är till för äldre skolungdomar med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skolan medan vårdnadshavarna arbetar.

Undervisningen i fritidshemmet ska sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever som har ett annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Om barnet inte har behov av fritidshemsplats behöver ni avsluta nuvarande placering. Uppsägningstiden är två månader. Vid ny placering inom 4 månader tas avgift ut under uppehållet.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan och fritidshemmet till vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara veckobrev, bokning av utvecklingssamtal, inbjudan till föräldramöten, schema och individuella utvecklingsplaner.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)

Alneskolan F-9 (även Fritidshem)
Norra Skepparvägen
891 78 Bonässund
Expedition 0660-26 54 70

Rektor F-4
Marianne Hägglund
073-274 14 32

Rektor 5-9
Jenny Björkman
072-515 39 80


Banafjälskolan F-6 (även Fritidshem)
Banafjäl 205
891 96 Arnäsvall
0660-25 21 56

Rektor
Lina Gidlund
073-032 08 91


Bjästaskolan F-9 (även Fritidshem)
Skolvägen 1
893 30 Bjästa
Expedition 0660-26 50 24

Rektor F-6
Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48

Rektor 7-9
Annicka Nordlund
072-242 58 20


Björnaskolan F-9 (även Fritidshem)
Centralgatan 12
890 50 Björna
Expedition 0660-26 54 20

Rektor
Anna Moberg
0660-26 54 33
072-227 97 23


Anundsjöskolan F-9 (även Fritidshem)
Köpmangatan 68
895 30 Bredbyn
Expedition 0661-26 52 11

Rektor
Mariana Karlsson
0660-26 52 07
073-270 31 04


Domsjöskolan F-6 (även Fritidshem)
Vallvägen 1
892 40 Domsjö
Områdesexpedition 0660-26 53 33

Rektor
Elisabeth Bäckström
070-190 90 59


Geneskolan 7-9
Hammarvägen 9
892 31 Domsjö
Expedition 0660-26 53 33

Rektor
Linus Rutegård
073-764 87 09

Biträdande rektor
Birgitta Boberg
073-031 67 13


Gideåskolan F-6 (även Fritidshem)
Skollärarvägen 3
896 93 Gideå
0660-786 65

Rektor
Anna Moberg
072-227 97 23


Haffstaskolan F-3 (även Fritidshem)
Haffsta 201
894 93 Överhörnäs
0660-701 42

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47


Hemlingskolan F-6 (även Fritidshem)
Hemling 263
890 51 Långviksmon
0662-310 63

Rektor
Anna Moberg
072-227 97 23


Husumskolan F-9 (även Fritidshem)
Bruksvägen 169
896 32 Husum
Expedition 0660-26 50 71

Rektor 4-9
Richard Persson
072-216 81 64


Rektor F-3
Bert Grundström
072-514 07 22


Hållängetskolan F-6 (även Fritidshem)
Hörnettvägen 66
892 51 Domsjö
0660-787 94

Rektor
Roger Sundin
0660-787 82
070-657 68 28


Höglandskolan F-6 (även Fritidshem)
Åvägen 12
891 51 Örnsköldsvik
Expedition 0660-880 11, 070-172 90 05

Rektor Åk F-6
Lotta Wallgren
070-204 10 53

Bitr. Rektor Åk F-6
Lars von Ahn
073-048 44 19


Höglidenskolan 7-9
Folkparksgatan 6
891 62 Örnsköldsvik
Expedition 0660-887 55

Rektor 7-9
Björn Eriksson
0660-883 06
073-274 12 53


Idbynskolan F-6 (även Fritidshem)
Idbyn 311
891 96 Arnäsvall
0660-25 00 62

Rektor
Lina Gidlund
073-032 08 91


Järvedskolan F-4 (även Fritidshem)
Murarvägen 6
891 77 Järved
0660-37 08 26

Rektor
Marianne Hägglund
073-274 14 32


Köpmanholmenskolan F-6 (även Fritidshem)
Pl 370
Hummelviksvägen 8
893 40 Köpmanholmen

Förskoleklass - 073-270 20 54
Årskurs 1 - 073-270 31 15
Årskurs 2 - 073-274 83 55
Årskurs 3 - 073-274 83 52
Årskurs 4 - 073-274 83 54
Årskurs 5 - 073-274 83 56
Årskurs 6 - 073-270 31 16

Rektor
Jette Pia Saaby Nenzén
072-214 70 40


Mellanselskolan F-6 (även Fritidshem)
Skolgatan 21
890 42 Mellansel
073-670 84 86


Rektor
Mats Falck
072-230 23 86


Moskolan F-6 (även Fritidshem)
Molidenvägen 12
894 95 Moliden

Rektor
Mats Falck
072-230 23 86


Mycklingskolan F-3 (även Fritidshem)
Mycklingsvägen 20
894 30 Själevad

Rektor
Malin Petersson
073-270 49 47


Norrflärkeskolan F-6 (även Fritidshem)
Norrflärke 186
895 93 Bredbyn
0661-211 22

Rektor
Mats Falck
072-230 23 86


Sidensjöskolan F-6 (även Fritidshem)
Angersmannusväg 16
893 95 Sidensjö

Rektor
Jette Pia Saaby Nenzén
072-214 70 40


Själevadskolan F-6 (även Fritidshem)
Hampnäsvägen 32
894 30 Själevad
Expedition 0660-26 51 38

Rektor F-6
Jennie Lindh
073-048 26 08


Själevadskolan 7-9
Myntvägen 6
894 30 Själevad
Expedition 0660-26 51 38

Rektor 7-9
Maria Axelsson
070-190 34 18


Skorpedskolan F-6 (även Fritidshem)
Källvägen 3
895 97 Skorped
0661-301 69

Rektor
Mariana Karlsson
073-270 31 04


Skärpeskolan F-3 (även Fritidshem)
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik
0660-26 53 05

Rektor
Tommy Nordman
070-190 61 53


Sundskolan F-6 (även Fritidshem)
Vetevägen 12
892 33 Domsjö
Områdesexpedition 0660-26 53 33

Rektor
Katrin Lindgren
072-512 46 90


Sörlidenskolan F-6 (även Fritidshem)
Järvstagatan 9
891 61 Örnsköldsvik
Expedition 0660-887 55

Rektor F-6
Björn Norgren
073-270 31 10


Trehörningsjöskolan F-3 (även Fritidshem)
Villagatan 2
890 54 Trehörningsjö
0662-200 94
073-043 98 84

Rektor
Anna Moberg
072-227 97 23


Ängetskolan F-9 (även Fritidshem)
Älgvägen 35
891 43 Örnsköldsvik
Expedition 0660-26 52 72

Rektor F-3
Tommy Nordman
0660-26 52 73
070-190 61 53

Rektor 4-9
Jerry Carlström
0660-26 52 74
070-190 61 52


Örnsköldskolan F-3 (även Fritidshem)
Storgatan 42
891 34 Örnsköldsvik

Rektor
Eva Johansson
0660-889 12
073-270 75 11