Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

Kultur i kommunen

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Öppet samråd

Den 29 oktober kl 18:00 på Örnsköldsviks museum & konsthall

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter varav ett erkänt urfolk. Det är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

I januari stärktes de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare med en tydligare lagstiftning för att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Örnsköldsviks kommun har frivilligt valt att ingå i två förvaltningsområden, för det finska och samiska språken. Det innebär en stärkt ställning för den finska och samiska minoriteternas språk, kultur och rättigheter

Kultur- och fritidsavdelningen inom Örnsköldsviks kommun har påbörjat ett samarbete med de nationella minoriteterna för att samordna och säkra rätten till vitalisering av språken och tillgången till kulturen. Ett sätt att stärka samarbetet är att hålla regelbundna öppna samråd för att forma ett bra kalendarium för kulturaktiviteter.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturfesten 2019

Sidan uppdaterades

2019-10-21

Sidansvarig: