Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Färdtjänst

Så beställer du färdtjänst

Du som beviljats färdtjänst ringer Din tur kundcenter, telefon 0660 - 439 00

Vid beställning:
Tryck 1 för färdtjänst
Tryck 2 för sjukresa
Tryck 3 för specialfordon

Om du inte har knappvalstelefon eller om du vill tala med telefonist, vänta kvar i telefonen tills du får svar.

Så ansöker du om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst hos samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet. En förutsättning för att beviljas färdtjänst är att du är folkbokförd i kommunen. I regel behöver du lämna ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig eller resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta utlåtande är du själv ansvarig för att skaffa. 

Ansökan om färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medicinskt utlåtandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningshandlingarna skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik 
 

Vad kostar färdtjänstresor?

Du betalar 1,5 gånger det pris som Länstrafiken tar för motsvarande enkelbiljett. Lägsta avgift är 38 kronor för vuxna.

Vill du ha exakt uppgift om vad din resa kommer att kosta, kontakta Din tur kundcenter på telefon 0660 - 439 00.

Hur utförs färdtjänstresorna?

Färdtjänstresorna utförs av flera taxiföretag. Om möjligt, samordnas färdtjänstresorna så att flera resenärer kan dela transporten. Om man har så svåra rörelsehinder att man inte kan ta sig i och ur vanlig taxi kan man ansöka om rätt att åka med specialfordon.

Har du synpunkter på din färdtjänstresa?

Om du vill lämna synpunkter på din färdtjänstresa, ska du vända dig till Länstrafiken Din turlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Länstrafikens webbplats finns formulär för att lämna synpunkter respektive reklamera resan. Har du inte tillgång till Internet kan du vända dig till kommunens färdtjänsthandläggare.

Regelverk

Förutsättningarna för färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer för färdtjänsten.

Personuppgifter och sekretess

Uppgifterna i färdtjänstärenden är skyddade enligt sekretesslagen. Uppgifterna får inte lämnas ut till någon obehörig utan samtycke från den person som ärendet gäller. Undantaget är sådana uppgifter som behövs för att ordna transporterna. Dessa har kommunen rätt att lämna till en beställningscentral eller trafikutövare.

Alla personhandlingar om färdtjänst sparas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på www.ornskoldsvik.se/gdprlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag får avslag

Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Härnösand. Information om hur du gör detta skickas med i det beslutsmeddelande du får när beslut tagits.

Flytt

Om du flyttar till en annan kommun upphör Färdtjänsttillståndet att gälla. Du måste då vända dig till den kommun du är folkbokförd i för ny ansökan.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Färdtjänsthandläggare
Skicka e-post

Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikenheten, Färdtjänst
891 88 Örnsköldsvik

Besöksadress

Vikingagatan 38
891 38 Örnsköldsvik

OBS! Boka tid före besök!

Ansvarig chef

Camilla Åberg
TF Enhetchef Trafikenheten
0660 - 26 54 02