Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vuxna våldsutsatta 

Lever du i ett förhållande som skrämmer dig? Är du utsatt för makt, kontroll, hot, kränkning, psykisk eller fysisk misshandel? Behöver du någon att tala med?

Det finns hjälp att få. Tveka inte att ta kontakt. Du kan vara anonym.
Vid en akut situation, vänta inte - ring 112 direkt!

Du som lever i en relation där hot, kränkning, våld av något slag förekommer har rätt till hjälp och stöd. Det är ett brott att hota, kränka och psykiskt eller fysiskt misshandla sin partner, sambo eller barn.

Det är alltid den som utsätter någon annan för kränkande behandling och våld som bär ansvaret för sina handlingar. Ansvaret ligger aldrig på den som blir utsatt, oavsett ursäkter eller förklaringar.

Våga berätta

Det är inte lätt att ta sig ur ett förhållande där det förekommer makt, kontroll, hot, kränkningar och fysiskt eller psykiskt våld i någon form - men det går.

Att leva i ett skrämmande förhållande innebär ofta att man isolerar sig från vänner och släkt. Det kan kännas som att man är ensam om sina problem, men så är det inte.

Vi vet att det kan vara svårt att berätta om sin situation då det ofta finns mycket känslor av skuld och skam hos den som utsätts för makt, kontroll, hot, kränkningar och fysiskt eller psykiskt våld. Det finns även många som bär på en rädsla över att berätta och inte bli trodd, en rädsla över vad som kan hända med barnen om man berättar hur situationen ser ut i hemmet, rädsla för vad som kan komma att hända efter att man berättat för någon.

Det finns hjälp

Att få berätta om sina problem för någon som känner till svårigheterna kring våld i relationer, kan vara till hjälp för att se annorlunda och kanske lite ljusare på sin tillvaro.

Du har möjlighet att få samtala med någon som kan ge dig stöd och hjälp för att förstå vad som hänt. Samtalen kan ge dig en bekräftelse på att det inte är något fel på dig som blir eller har blivit utsatt för makt, kontroll, hot, kränkningar och våld av någon form. Du behöver inte veta hur du vill gå vidare med relationen till den som utsätter dig för någon form av makt, kontroll, hot, kränkning eller våld för att ta kontakt för stödsamtal. 

Vi erbjuder dig även stöd och hjälp kring barn och oron för hur våldet kan ha påverkat barnet/barnen.

För att få stöd av behandlare genomförs en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 §. Utredningens syfte är att se till att du får rätt stöd. I utredningen beskrivs nuvarande situation, bakgrund och kartläggning av våldet.

Våldsutsatta personer över 18 år kan erbjudas:

 • Individuella kris-, råd- och stödsamtal
 • Bearbetning och kunskap rörande normaliserings- och uppbrottsprocess
 • Rådgivning
 • Medföljning till sjukvården, polisen, domstolen etc.
 • Stöd inför, under och efter ev. rättegång
 • Praktiska frågor som rör en ev. separation.

Varningssignaler

Det här är några varningssignaler som tyder på att du riskerar bli utsatt för makt, kontroll, hot, kränkning eller våld:

 • Din partner är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande. Vill inom kort ha nyckel till din bostad eller att ni flyttar samman.
 • Är svartsjuk och kontrollerande i sitt beteende, t.ex. skjutsar dig till och från arbetet, vänner och familj.
 • Försöker att kontrollera alla delar av ditt liv och strävar mot en relation där det bara är ni två och där kontakten med andra personer i nätverket successivt minskas.
 • Har orealistiska förväntningar på dig och förhållandet.
 • Isolerar dig från vänner och familj genom att på sikt få dig att släppa kontakten med dem.
 • Anklagar andra för egna problem och misstag.
 • Gör andra ansvariga för sina egna känslor.
 • Din partner påstår att hen har lätt för att bli känslomässigt sårad.
 • Är grym mot barn och/eller djur.
 • Använder sig av "lekfullt" tvång vid sex.
 • Skriker och kallar dig fula ord.
 • Har plötsliga humörsvängningar.
 • Har en fastlåst syn på köns-/relationsroller.
 • Har utsatt andra för våld eller har själv blivit utsatt för våld under sin uppväxt.
 • Hotar med våld.
 • Hotar att avslöja personlig och/eller negativ information om dig till din familj eller din arbetsplats.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

VID AKUT SITUATION
Ring alltid 112

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00.
Onsdag 13:00-15:00.

Under sommaren kan du ringa:
18 juni - 17 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.

Kvinnojouren - Örnsköldsvik
0660-841 97
070-270 00 66

Terrafem - Internationell  kvinnojour
Samtal på ett 20-tal olika hemspråk.
020-52 10 10

Kvinnofridslinjen
Öppen dygnet runt, alla dagar
020-50 50 50
Texttelefon 020-21 22 23

Besöksadress

Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik