Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vuxna våldsutövare

Personer som utövar våld mot sin partner kan beviljas behandling enligt metoden Alternativ till våld (ATV). Syftet med behandlingen är att våldet ska upphöra och att våldsutövaren ska hitta andra alternativ till sitt beteende.

Behandlingen fokuserar på våldet i sig och vilken funktion våldet har. Personen ifråga lär sig ta ansvar för sitt eget våld och först därefter fokuserar behandlingen på sambanden mellan det sociala arvet, personligheten och kulturen. Behandlingen avslutas med att våldsutövaren arbetar med våldets konsekvenser för hen själv och de närstående.

Samtalen genomförs av behandlare inom social stöd, välfärdsförvaltningen.

För att få stöd av behandlare genomförs en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 §. Utredningens syfte är att se till att du får rätt stöd. I utredningen beskrivs nuvarande situation, bakgrund och kartläggning av våldet.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00.
Onsdag 13:00-15:00.

Under sommaren kan du ringa:
18 juni - 17 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mejl på vardagar.