Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Suomi

Uutiset 2020-02-25
Tapaamispaikkatoiminnan tulee tavoittaa uusia ryhmiä
Syksyllä 2019 hyvinvointihallinto toteutti kunnan tapaamispaikkatoimintaa kartoittavan selvityksen. Selvityksen tulosten perusteella toiminnassa tullaan tekemään muutoksia sekä tapaamispaikkojen määrässä että sisällössä tarjottujen aktiviteettien osalta. Tapaamispaikkojen uusia suuntalinjoja aletaan soveltaa kevään aikana.

Kunnan pysyvien tapaamispaikkojen määrää vähennetään lisäämällä ns. satelliitti-tapaamispaikkojen määrää. Satelliiteilla tarkoitetaan sitä, että tapaamispaikkatoimintaa tarjotaan muissa paikoissa ja tiloissa kuin hoito- ja hoiva-asuntoloissa. Näitä paikkoja voivat olla esimerkiksi kotiseutumuseot tai muut vuokratut tilat eri puolilla kuntaa. Jo nyt satelliittitoimintaa on muun muassa Skorpedissa, Norrflärkessä ja Mycklingessä.

Muutos on yksi vaihe työssä, jonka tavoitteena on kehittää tapaamispaikkoja, joiden tehtävänä on tarjota kohderyhmälle yli 65-vuotiaat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa, joka vahvistaa hyvinvointia ja siten ennaltaehkäisee fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia ja sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Tämän sinänsä odotetaan siirtävän sosiaalipalvelujen tarvetta myöhemmäksi.

– Tapaamispaikat ovat arvostettuja ja toimintaa täytyy myös kehittää, jotta se jatkossakin täyttäisi tärkeän tehtävänsä asettamat vaatimukset. Haluamme tarjota nykyaikaista, ulospäin suuntautuvaa tapaamispaikkatoimintaa, joka on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää ja vastaa kuntamme asukkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa, sanoo Lena Hurtigh, osastopäällikkö/tavalliset asunnot, joihin sisältyy myös tapaamispaikkatoiminta.

Siirtämällä tapaamispaikkatoiminnan yhteiskuntaan saadaan myös parempi mahdollisuus tarjota uusia aktiviteetteja, jotka kiinnostavat niitä senioreja, jotka nykyisin eivät osallistu toimintaan.

– Haluan viittaamalla kunnan velvollisuuksiin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvana kuntana painottaa, että tapaamispaikkatoiminnan hyvässä yhteistyössä kunnan suomenkielisten asukkaiden kanssa ei tapahdu mitään muutoksia yhteistyön eikä suunniteltujen aktiviteettien osalta. Sama pätee käynnistettyyn yhteistyöhön kunnan saamenkielisten asukkaiden kanssa saamen kielen hallintoalueeseen liittyvän työn puitteissa, sanoo Lena Hurtigh.


 

 

Puhu suomea kunnan asiointikeskuksen kanssa

Kunnan asiointikeskus Kontaktcenter helpottaa asioimista kunnan kanssa ja vastausten saamista kunnalta.

Kun soitat 0660 - 880 00 ja haluat puhua suomea, puhelusi yhdistetään kunnan suomea puhuvalle kuntaneuvojalle.

Voit myös lähettää viestejä asiointikeskukseen kontaktcenter@ornskoldsvik.se saadaksesi vastaukset suomen kielellä.

Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13.00 - 15.00 suomenkielinen kuntaneuvoja on tavattavissa Örnsköldsvikin kaupungintalon Kronan vastaanotossa. Autamme yhdessä sinua asioimisessa kunnan kanssa ja vastausten saamisessa kunnalta.


Sidan uppdaterades

2020-03-29

Sidansvarig: