Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Kommunala pensionärsrådet

Bra att veta

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

Pensionärsrådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet består av fem representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter
Sveriges pensionärsförbund Seniorerna har två ledamöter
Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Sammanträdesdagar

Kommunala pensionärsrådet sammanträder normalt fyra gånger per år. Mötesdatum 2021:

Pensionärsorganisationerna träffas 08:30. Sammanträdena börjar 10:00.

Kontakt

Marcus Sellgren

Ordförande kommunala pensionärsrådet

Telefon: 070-309 04 13

E-post: marcus.sellgren@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Matti Ohlsson

Sekreterare kommunala pensionärsrådet

Telefon:  0660-887 00

E-post: matti.ohlsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)