Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Forskning och samverkan i fokus under årets Partnerskapsdag
En man och en kvinna sitter ned i en lokal med andra personer, de ler och ser glada ut mot kameran.

Martin Englund, projektsamordnare vid Umeå universitet och Agnes Backlund, utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun hjälptes åt att arrangera årets Partnerskapdsdag. Båda konstaterade att dagen blev lyckad och ser redan fram emot nästa års arrangemang.

Forskning och samverkan i fokus under årets Partnerskapsdag

Under onsdagen 24 maj genomfördes årets Partnerskapsdag i Lärcentrums lokaler i Örnsköldsvik, med inspirerande föreläsningar och intressanta diskussioner kring ämnet tillväxt och utveckling. Dagen arrangerades av Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet, som en del i det strategiska partnerskap som parterna ingår i.

Syftet med Partnerskapsdagen är att stärka samverkan mellan kommunen och universitetet samt knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. På plats fanns medarbetare och chefer från kommunens organisation samt forskare och medarbetare från Umeå universitet. Även kommundirektör Magnus Haglund och vicerektor Dieter Müller fanns på plats och som båda fick inleda och avrunda årets Partnerskapsdag.

— Universitetet ska bygga kunskap och om vi ska kunna bygga kunskap behöver vi prata med dem som sitter på mycket kunskap. Detta skapar nytta för universitetet och nytta för kommunen. Tillfällen som det här är viktigt för att skapa nya bekantskaper och nya kontaktvägar, säger Dieter Müller.

Temat för dagen fokuserade på utmaningar och möjligheter kopplat till tillväxt och utveckling där en av punkterna i programmet handlade om Husum och projektet Grundsunda 2030. Joakim Byström, tillväxtstrateg på Örnsköldsviks kommun, gav en ögonblicksbild över de flera olika utvecklingsarbeten som just nu pågår i Grundsundaområdet. I sin presentation lyfte han både möjligheterna och utmaningarna med de framtidsplaner och den vision som är satt för området samt vad forskningen vid Umeå universitet kan spela för roll i sammanhanget.

— Den kunskap som produceras kring arbetsmarknadens sammansättning är viktig för att lyckas bättre med kompetensförsörjning och inflyttning. Dessutom blir forskningen kring socialt kapital och platsattraktivitet avgörande för att skapa ett socialt hållbart och attraktivt Husum, säger Joakim Byström.

En man presenterar något bredvid en skärm och det går att skymta människor som lyssnar i förgrunden.

Tillväxtstrateg Joakim Byström berättade om utvecklingsprojektet Grundsunda 2030.

Under dagen presenterades flera genomförda och planerade forskningsprojekt inom områden som bland annat social hållbarhet, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, samt genomfördes en dragning om forskningsfinansiering och samverkan.

Kvinna presenterar något vid en skärm.

Frida Jonsson, forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, berättade om sin forskning samt kommande samverkansprojekt mellan Umeå Universitet och Örnsköldsviks kommun.

Ett exempel på kommande samverkansprojektet mellan kommunen och Umeå universitet är projektet Unga som varken arbetar eller studerar. Projektet presenterades av Frida Jonsson, forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Frida studerar betydelsen av kommunala insatser för ungdomar som varken studerar eller arbetar, så kallade UVAS. Projektet syftar till att fokusera på målgruppen UVAS och ska bland annat identifiera faktorer som gör att unga hamnar utanför samt vilka insatser som behöv för att de ska komma tillbaka, genom att se över samverkan mellan olika myndigheter och organisationer. Projektet ska även se över det stöd som behövs för att målgruppen på ett hållbart sätt ska kunna övergå till ett normalt liv ute i samhället.

— Jag har tagit del av många intressanta samtal och projekt idag, och vill tacka alla som kommit. Vi har tillsammans möjlighet att göra många spännande saker tillsammans, säger Magnus Haglund, kommundirektör vid Örnsköldsviks kommun.

Två män sitter i en soffa och samtalar och är glada.

Kommundirektör Magnus Haglund och vicerektor Dieter Müller på plats under Partnerskapsdagen 2023.


Till grund för Partnerskapsdagen ligger det strategiska partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet som varit i gång sedan 2019. Partnerskapet har som syfte att öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik och möta kommunkoncernens behov av forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning.

Publicerad: