Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • 16 maj stänger infartsvägen till Kusthöjden för att färdigställas
Vy över Kusthöjden med infartsvägen till vänster och nygjorda gång-och cykelbanan till höger.

Infartsvägen till Kusthöjden (se vänster i bild) kommer att stängas för att färdigställas, från och med 16 maj kl 10:00 och ersättas tillfälligt med den nya gång- och cykelvägen ner mot Kilgatan, se höger i bild.

16 maj stänger infartsvägen till Kusthöjden för att färdigställas

Den ordinarie infartsvägen till Kusthöjden kommer från och med 16 maj kl 10.00 att stängas och ersättas med infart direkt från Modovägen via Kilgatan samt den nya gång- och cykelvägen vidare upp mot Kusthöjden.

Projektet med att färdigställa Kusthöjden stänger infartsvägen till Kusthöjden för att entreprenadarbeten längs vägen skall kunna slutföras inom kortast möjliga tid. Det kommer arbetas med bland annat att bygga upp en uppgraderad vägkropp, göra ordning diken, läggning av ett stort ledningspaket för el och bredband samt bygga en gång- och cykelbana längs infartsvägen.

All trafik, inklusive gående och cyklister till och från Kusthöjden kommer att ledas om via den nya gång- och cykelvägen som leder från Kusthöjden ned till Kilgatan och ut på Modovägen.

Kommunen ber dig att följa de skyltar och hänvisningar som finns på plats vid Kusthöjdens område och att hålla hastighetsbegränsningen. Det kommer att bli en ökad trafikmängd i vissa korsningar, planera din resa i god tid, ta det lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter när du kör i området.

Efter sommarsemestern 2022 planeras infartsvägen till Kusthöjden att beläggas med asfalt och nya räcken kommer att sättas upp. Under hösten 2022 planerar projektet att öppna den nygjorda infartsvägen för all trafik.

Publicerad: