Ja

Organisationer och nätverk

I arbetet med att utveckla Örnsköldsvik är samarbetet mellan kommun, näringsliv och näringslivsorganisationer en viktig styrkefaktor. Samarbetet sker i olika konstellationer, men med ett gemensamt mål — att skapa ett starkt och långsiktigt hållbart näringsliv. Det gäller både i övergripande strategiska frågor och i form av närhet i det dagliga arbetet.

%%#6a762a%%accent-1%%

En plats där representanter för näringsliv och kommunledning träffas varje månad för att diskutera gemensamma frågor. Näringslivet representeras av vd/verksamhetsansvarig och styrelseordförande från lokala styrelsen i Handelskammaren, Industrigruppen, Företagarna och Cesam. Kommunen representeras av Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör, tillväxtchef, näringslivschef och Rodrets vd.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla
företag i Sverige.
Företagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handelskammaren

Handelskammaren arbetar med företagsrelaterade frågor som gäller t ex kommunikation, utbildning, styrelsearbete, energi, export, import, tullar, skatter, etc.
Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Örnsköldsviks Industrigrupp

I Örnsköldsviks Industrigrupp ingår ett femtiotal företag som verkar för företags utveckling och tillväxt i Örnsköldsvik. Uppdraget är att vara näringslivets röst i dialogen med kommun och offentlig sektor.
Örnsköldsviks Industrigrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anundsjö ekonomiska företagarförening

Ann-Catrin Zackrisson, 070-534 44 99

Företagarföreningarna Nolaskogs, Nätradalen och Grundsunda

Föreningarna har fusionerats med Bygdsam som står för "Bygden i samverkan"
och är en ny samverkansplattform på landsbygden.
Bygdsam Öppnas i nytt fönster.

CESAM och Örnsköldsviks handel

I CESAM - Centrum i samverkan arbetar handel, fastighetsägare och Örnsköldsviks kommun
för att öka Örnsköldsviks centrums attraktivitet och trivsel samt stimulera till ökad handel och bosättning.

CESAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Örnsköldsvik handel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processums Intresseförening

Processum Intresseförening har som syfte att tillvarata och driva medlemsföretagens intressen i Processum och dess verksamhet för utveckling inom bioraffinaderiområdet.
Processums Intresseförening Länk till annan webbplats.

Idéforum

Idéforum är en föreningen med syfte är att främja möjligheter till en positiv innovationsutveckling för både medlemmarna och det lokala samhället.
Ideforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bizmaker

Bizmaker stöttar startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg. 

Bizmaker Länk till annan webbplats.

 

Bron

Bron är Västernorrlands IT-kluster och digitala innovationshub. De samlar över 90 privata företag, offentliga aktörer samt akademin till samverkan för mer digital innovation.

Bron Länk till annan webbplats.

Vinnova

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen
har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.
Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Almi Företagspartner Mitt

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer
till framgångsrika företag.
Almi Företagspartner Mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Coompanion

Specialiserade på kooperativt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap. Erbjuder avgiftsfri rådgivning för att starta och driva företag, hjälp att söka finansiering eller hitta andra att samarbeta med.

Coompanion Länk till annan webbplats.