Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

I hela landet gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

På grund av ett ökat smittläge i Västernorrland införs, utöver de nationella föreskrifterna, regionala rekommendationer för Västernorrland från och med 12 april. Dessa rekommendationer är beslutade i samråd mellan regionens smittskydd och Länsstyrelsen.

Regionala restriktioner som gäller i Örnsköldsvik och i hela länet från och med 12 april

 • Munskydd rekommenderas, för personer födda 2004 och tidigare, vid vistelse i offentliga inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel, till exempel köpcentrum, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer, frisersalonger.

 • Munskydd rekommenderas även i kollektivtrafiken, dygnet runt, för personer födda 2004 och tidigare.

  Se instruktion på vårdguiden 1177 om hur du använder engångsmunskydd. länk till annan webbplatsInstruktionen gäller för privat bruk. I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda anvisningar för munskyddsanvändning.

 • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras ska det ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.

De regionala rekommendationerna gäller fram till den 9 maj men kan vid behov förlängas. Utöver de regionala rekommendationerna, gäller de nationella råden som tidigare.

Nationella råd och rekommendationer

 • Stanna hemma vid symtom
  Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Läs mer om symtom på covid-19.länk till annan webbplats Så ska du agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19. Läs om hur vi minskar smittspridningen.länk till annan webbplats

 • Begränsa nya nära kontakter
  Umgås bara med personer du normalt träffar. De du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Träffas gärna utomhus.

 • Håll avstånd till andra, undvik trängsel
  Håll alltid avstånd till andra människor, både inne och ute. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam, vistas inte i butiker längre tid än nödvändigt.

 • Res bara om du kan göra det smittsäkert
  Res inte om du inte kan göra det på ett smittsäkert sätt. Säkerställ att du kan isolera dig om du får symtom på covid-19. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Denna rekommendation är sedan 12 april skärpt i Västernorrland till ”Undvik onödiga resor”.

 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

 • Håll en god handhygien
  Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.

 • Var extra försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  Folkhälsomyndigheten har information om hur ni kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

 • Munskydd vid resa med kollektivtrafik
  Den nationella rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller vardagar 07:00-09:00 och 16:00-18:00 för personer födda 2004 eller tidigare. Denna rekommendation är i Västernorrland sedan den 12 april skärpt till att munskydd bör bäras inom kollektivtrafiken alla tider på dygnet.

Nationella och regionala restriktioner uppdateras kontinuerligt på Krisinformation.se länk till annan webbplats

Aktuellt om vaccin och provtagning

Provtagning för covid-19

Aktuell information om provtagning för covid-19 via vårdguiden 1177.länk till annan webbplats Om du har symtom är det viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra. Telefon: 1177

Boka vaccinering

Håll gärna koll på 1177 Vårdguiden för att se när din åldersgrupp kan boka vaccinering. Bokningen öppnas kontinuerligt för nya grupper. Läs mer och boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland.länk till annan webbplats OBS: Du behöver ingen e-legitimation för att boka via webben.

Telefonsupport om vaccinering

Region Västernorrland har en telefonsupport, som komplement till 1177 Vårdguiden, för frågor om vaccinering och tidsbokning för aktuell grupp. Telefon: 0611-804 00

Se upp för covid-bedrägerier

Det förekommer bedrägeriförsök där personer uppger att de är från 1177 Vårdguiden. Om någon okänd kontaktar dig ska du aldrig lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, exempelvis BankID. Läs mer om bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor kan du först leta information från andra pålitliga källor. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

På dessa webbplatser finner du pålitlig information:

Krisinformation.se har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på fler än 20 språk samt på teckenspråk och lättläst svenska.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.länk till annan webbplats

Vårdguiden 1177 har information om bland annat provtagning och vaccinering mot covid-19.länk till annan webbplats

Region Västernorrland har information om läget i länetlänk till annan webbplats.

Tidningen 8 sidor har information på lättläst svenskalänk till annan webbplats

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 angående allmänna frågor om covid-19.


Översatt information

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.selänk till annan webbplats

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats

Informationsverige.se - information about covid-19 in different languages,länk till annan webbplats videos that for example describe testing against covid, avoid spreading virus, how long to stay at home.

Nationell telefonlinje för information om covid-19 på arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen vardagar kl. 09:00-12:00 och 13:00-15:00. Telefon: 08-123 680 00


Information på finska och samiska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä (finska)länk till annan webbplats

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis (nordsamiska)länk till annan webbplats

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh (sydsamiska)länk till annan webbplats

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Förlängd reducerad och anpassad daglig verksamhet, LSS
Den reducerade och anpassade dagliga verksamheten inom LSS förlängs till och med 5 maj. Om pandemin och smittläget förändrats till det bättre kan det bli aktuellt att återstarta verksamheten tidigare. Den habiliteringsersättning som deltagarna normalt får kommer att fortsätta betalas ut. Detta gäller även de som har sin sysselsättning på samhällsplatser men som stannar hemma.

Dagverksamhet för dementa och växelvård förbereder att öppna för vaccinerade brukare

Planering pågår för att öppna växelvård samt Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom. En förutsättning att få komma till växelvård eller delta i dagverksamhet är att brukaren är vaccinerad mot covid-19. Datum för öppnande är i dagsläget inte klart.

Friska personer kan besöka vaccinerade närstående på vård- och omsorgsboenden
Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens bedömning och det faktum att vaccineringen mot covid-19 på kommunens vård- och omsorgboenden nu är genomförd är det möjligt för friska personer att besöka vaccinerade närstående. Besök utan speciella smittförebyggande åtgärder tillåts i den boendes lägenhet eller utomhus, inte i gemensamhetsutrymmen på boendet. Grundläggande åtgärder gäller fortfarande: Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder, alternativt använd handsprit. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla fortsätta att skydda andra som inte är vaccinerade. Det är därför viktigt att fortsatt vara noga med handhygien och att hålla avstånd till andra boende, besökare och personal för att minimera risken för smitta. Se Folkhälsomyndighetens information till boende och besökarelänk till annan webbplats.

Träffpunkterna delvis öppna

Ett antal träffpunkter/mötesplatser är öppna men med viss anpassning av verksamheten.

Stödjande samtal
Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset.

Hjälp hämta ut medicin
Om du behöver hjälp för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns krav för hur det ska gå till. Läs om fullmakter på Hälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Grundsärskolan har distansundervisning vecka 15
Grundsärskolans verksamhet vid enheterna Ängetskolan och Skärpeskolan bedrivs via distansundervisning under vecka 15.

Fjärr- och distansundervisning vid kulturskolan
Kulturskolans verksamhet efter skoltid bredrivs via fjärr- och distansundervisning. Under skoltid är kulturskolans pedagoger stationerade på en skolenhet. De skolenheter eller förskoleenheter som ej har kulturskolepersonal på plats erbjuds fjärr- eller distansundervisning i någon form.

Distans- och fjärrundervisning för högstadiet årskurs 7 och 8
Sedan 26 mars har elever i årskurs 7 och 8 vid kommunens högstadieskolor distans- och fjärrundervisning. Elever i årskurs 9 har närundervisning fullt ut. Beslutet gäller till och med vecka 15.

Distans- och fjärrundervisning för delar av Örnsköldsviks gymnasium
Sedan 26 mars har elever i årskurs 1 och 2 vid Örnsköldsviks gymnasium distans- och fjärrundervisning. Elever i årskurs 3 fortsätter med närundervisning fullt ut. Beslutet gäller till och med vecka 15.

Distans- och fjärrundervisning för Vuxenutbildningen
Distans- och fjärrundervisning gäller för samtliga studerande vid Vuxenutbildningen. Beslutet gäller till och med 13 juni.

Lärcentrums studiemiljö öppet för studenter med passertagg.

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Idrottsanläggningar stängt för matcher tills vidare
Från och med 1 mars tillåts inte föreningar att boka tider för enstaka matcher oavsett om matchen ska spelas inomhus eller utomhus. I inomhusanläggningar tillåts endast bokningar för föreningsledda träningar för födda 2002 eller senare. Bokningar för andra målgrupper, med undantag för yrkesmässig idrott kommer inte att godkännas. På utomhusanläggningar godkänns bokningar för alla åldersgrupper. Restriktionerna för idrottsutövande gäller tills dess att kommunala beslut om nya eller förändrade rekommendationer fattas.

Allmänhetens tider, allmänhetens bad och allmänhetens åkning, i kommunala anläggningar är fortsatt inställda.

Paradiset stängt för allmänheten
Paradiset håller stängt för allmänheten tills vidare. Grundskolornas och simföreningarnas träningsverksamhet för födda 2002 och senare är undantagna stängningen och har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Läs mer på Paradisets webbplatslänk till annan webbplats.

Vissa förenings- och idrottslokaler upplåts till vaccination

Olympia i Bredbyn, Husumgården samt curlinghallen vid Skyttisområdet kommer att användas som vaccinationslokaler för allmänheten.

Örnsköldsviks museum och konsthall stängt
Örnsköldsviks museum och konsthall är stängt tills vidare. Planerade utställningar och publika program skjuts fram. Vissa digitala arrangemang och stadsvandringar på lunchtid samt viss verksamhet för skolor genomförs.

Biblioteken öppna med begränsad service

Folkbiblioteken i Örnsköldsvik är öppna med begränsad service tills vidare. Som besökare uppmanas du att bara besöka biblioteket om du har ett ärende och att hålla besöket kort. Håll avstånd till andra besökare och personal. Vidare gäller förändrade öppettider och ett begränsat antal besökare åt gången. Se bibliotekens webbplats vad som gäller på just ditt biblioteklänk till annan webbplats.

Arkenbiblioteket erbjuder tjänsten Boken kommer för dig som tillhör en riskgrupp.länk till annan webbplats

Alla bibliotek erbjuder tjänsten Bokkasse för avhämtning.länk till annan webbplats

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag
Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, mars 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Begränsade öppettider för serveringsställen
Från och med 1 mars begränsas öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. I ett första steg kommer detta innebära en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20:30 för samtliga serveringsställen. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20:30. Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer på MSBs webbplats.länk till annan webbplats

På organisationen Visitas webbpplats finns information som är speciellt riktad till restauranger och besöksnäringlänk till annan webbplats.

Omställningsstöd för ytterligare tre perioder
Regeringen har beslutat om Omställningsstöd till följd av Corona för ytterligare tre perioder. Det går att ansöka om stöd fram till den 30 april 2021 för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Företag behöver göra separata ansökningar för respektive period. Stödet går att söka under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. E-tjänsten öppnar kl 12:00 den 25 februari. Ansökan görs hos Skatteverket.

Läs mer om omställningsstöd på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars
Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14. Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.länk till annan webbplats

Förlängd säsong för uteserveringar
Perioden för uteserveringar i kommunen förlängs.Tidsperioden blir utökad från 1 mars till och med 31 oktober för markupplåtelse av restaurang- och kaféägares uteserveringar. Läs mer om tillstånd och använda offentlig plats.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs
Som ett led för att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta bort avgift för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 30 juni 2021.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar
Den 7 april 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.länk till annan webbplats

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning
Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer om Företagsakuten.

Läs om pandemilag för covid-19 som gäller från 10 januari 2021, tillsyn och frågor och svar på länstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handelnlänk till annan webbplats.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Läs mer på MSBs webbplats.länk till annan webbplats

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha. Läs mer på Verksamts webbplats.länk till annan webbplats

På Region Västernorrlands webbplats kan du läsa mer om utvecklingschecken där små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Läs mer på Region Västernorrlands webbplats. länk till annan webbplats

På tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Sidan uppdateras löpande. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.länk till annan webbplats

Hos Försäkringskassan finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Hos Skatteverket finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. Läs mer på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

På regeringens webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.länk till annan webbplats

På Svensk Handels webbplats hittar du samlad information och material för en trygg och säker handel.länk till annan webbplats

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen via e-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

I Näringslivsnytt veckobrev vill kommunen förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Coronapandemin kan få konsekvenser i form av psykisk ohälsa, oro och ensamhet bland personer som upplever sig isolerade. Även våld eller hot om våld kan öka när det sociala nätverket begränsas.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek. Se Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri.länk till annan webbplats

Föreningen Mind- för psykisk hälsa erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa.länk till annan webbplats

Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga. Läs mer om stöd till anhöriga.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

 

Ring istället för att besöka kommunens stadshus

För att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att göra ett besök. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller en bokad tid. Läs mer om kontaktcenter och övriga kontaktvägar


Förbokade besök på kommunens arkiv
Under pandemin tar kommunens arkiv, centralarkivet, bara emot förbokade besök och endast en person åt gången.

Publicerad: