Du är här:

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I samband med den officíella invigningen av samiskt förvaltningsområde 20 februari hålls en föreläsning om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk i stadshuset Kronan.

Program

kl.15:00–16:15. Föredrag Lennart Rohdin: ”Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk - Mångfalden i Sverige och Nolaskogs – förr och i dag”

kl.16:15-17:30. Örnsköldsvik i samiskt förvaltningsområde. Kommunalråd Per Nylén (S) inviger tillsammans med ordförande Birgitta Ricklund Orrestaare saemien sibrie – Örnsköldsviks sameförening

Katarina Barruk, sydlig jojktradition i Saepmie.

Fika

kl.17:30–20:15 Öppet samråd samiska (vid deltagande av kulturminister Amanda Lind senareläggs starten av öppet samråd något)

Välkomna till stadshuset Kronan, Kempesalen, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Nationella minoriteteroch minoritetsspråk
Lagen om minoriteter och minoritetsspråk,som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

De fem erkända nationaliteterna i Sverige är samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Alla myndigheter är skyldiga att informera de nationella minoriteterna om deras språkliga rättigheter, både på svenska och på respektive minoritetsspråk. Den skyldigheten gäller för alla fem minoritetsspråk oavsett om myndigheten tillhör ett förvaltningsområde eller inte.

Faktablad på minoritetsspråk: Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Regeringen har tagit fram faktablad (pdf) om lagen och vad den innebär. Faktabladen finns på flera minoritetspråk.

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistäPDF (finska)

Laki (2009:724) kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistäPDF (meänkieli)

Láhka (2009:724) našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birraPDF (nordsamiska)

Laake (2009:724) nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjrePDF (sydsamiska)

Kanuni (2009:724) bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhibPDF (romani arli)

 

Minoritetsspråk på kommunens webbplats

Här på Örnsköldsviks kommuns webbplats finns kort information om Örnsköldsvik och kommunens service översatt till följande minoritetsspråk:

finska

nordsamiska

sydsamiska

romani

Sidan uppdaterades

2019-02-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Harriet Kuoppa
minoritetssamordnare
0660 - 885 73
Skicka e-post

Mer information

Din rätt till ditt språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om språkliga rättigheter översatt till olika minoritetsspråk
(Institutet för språk och folkminnen)

Minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Sametingets webbplats för nationella minoriteter)

Länsstyrelsen Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län)

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(utökad rätt till nationella minoritetsspråk i skolan)