Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2021-01-25

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Revisionen 2021-01-12
Humanistiska nämndens socialutskott 2021-01-11
Humanistiska nämndens socialutskott 2021-01-11
Kommunstyrelsen 2021-01-07
Stiftelsen Nätterlunds minnesf 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-30

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA), beslut om vilkorsändring enligt miljöbalken för deras avfallsanläggning i Örnsköldsvik (Lst 551-6956-2020)
Anslagstavlan, 2 bygglov för grannehörande

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: