Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019.10.28

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Omsorgsnämnden 2019-10-16
Humanistiska nämnden 2019-10-15, §§ 119-128
Humanistiska nämnden sekretess 2019-10-15, §§ 129-132
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-10-08
Kommunstyrelsen 2019-10-08
Kommunfullmäktige 2019-09-30
Kostnämnden 2019-09-26
Bildningsnämnden 2019-09-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Missiv, Bottenhavet samråd viktiga vattenfrågor
Kungörelse flyttat fordon Tonvägen Bjästa
Kungörelse flyttat fordon Ångermanlandsg Örnsköldsvik
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, Domsjö Fabriker AB, beslut om slutliga villkor avseende utsläpp av zink, krom, bly, kadmium och kvicksilver i lakvatten enligt miljöbalken vid Svedje avfallsanläggning (Lst 551-9470-18)
Grannehörande Anslagstavlan, anlägga snöupplag, Arnäs-Lunne 6:1
2 st Kungörelser Anslagstavlan
Kungörelse Anslagstavlan, 2 st bygglov
Grannehörande Anslagstavlan, 2 st bygglov
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, beslut om tillstånd till täktverksamhet, SCA Skog AB, fortsatt berg- och moräntäkt inom fastigheten Björnbäck 1:3, Örnsköldsviks kommun (Lst 551-3542-19)

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: