Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

För tillfället finns det ingen information


Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2019-06-18
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-13
Omsorgsnämnden 2019-06-12
Humanistiska nämnden 2019-06-11
Humanistiska nämnden sekretess 2019-06-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11
Revisionen 2019-06-11
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-06-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28
Kommunfullmäktige 2019-05-27
Kostnämnden 2019-05-24
Revisionen 2019-05-07
Kommunstyrelsen 2019-04-02

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Missiv, Bottenhavet samråd viktiga vattenfrågor
Anslagstavla Kronan, nybyggnad av lekstuga, Skorped 1:6
Anslagstavla Kronan, nybyggnad av transformatorstation, Kubbe 3:6
Anslagstavlan Kronan, fasadändring, Gottne 1:28
Anslagstaval Kronan, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, Norum 2:14
Anslagstavla Kronan, tilltänkt avstyckning av 3 st tomter, Skede 4:2, Förhandsbesked
Anslagstavla Kronan, nybyggnad av barack, Hämra 3:3, tidsbegränsad åtgärd
Kungörelse i ÖA. Nybyggnad av transformatorstationer
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, beslut enligt miljöbalken, NV Nordisk Vindkraft AB, beslut om slutliga villkor till skydd för rennäringen, Sidensjö vindkraftpark (Lst 551-7480-17)
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, beslut enligt miljöbalken, Sundbergs Åkeri i Skorped AB, tillståd till fortsatt och utvidgad morän- och bergtäktverksamhet inom fastigheterna Byvattnet 6:1 och Skorpeds-Holm 3:1, Örnsköldsviks kommun (Lst 551-5312-18, 84-201-204-a)
Grannehörande, nybyggnad av förrådshall, Myckelgensjö 5:38, Sbn/2019:838
Kungörelse bygglov, nybyggnad av transformatorstationer, Anundsjö-Nordsjö 1:3, Anundsjö-Hemsjö 1:9, Kubbe 7:15, Seltjärn 7:3, Risbäck 4:9 och Risbäck 3:8
Anslag - Granskning detaljplan för Svartby 2:303 m.fl.

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: