Länk till startsidan

Brandfarliga och explosiva varor

Bra att veta

För att få hantera större mängder brandfarlig vara kan du behöva ansöka om tillstånd från kommunens räddningstjänst. Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera. Oavsett om tillstånd krävs eller inte ska hanteringen ske enligt gällande regelverk.

För hantering, överföring och import av explosiv vara krävs tillstånd från kommunens räddningstjänst. Till explosiva varor räknas till exempel krut, sprängämnen, ammunition och pyrotekniska varor.

Anmäl tillbud och olyckor

Du som har tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor är skyldig att anmäla tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga och explosiva varor till räddningstjänsten i kommunen. Räddningstjänsten utför tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor med regelbundet intervall, beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.

Kontakt

Håkan Wiberg

Enhetschef

Telefon: 0660-787 60

E-post: raddningstjansten@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)