Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Djur och lantbruk

Bra att veta

Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från kommunen för att få ha pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt för nötkreatur, häst, get, får, svin eller orm.

Du som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver djurhållning i kommunen ska ansöka om tillstånd för verksamheten (6 kap. 4 § djurskyddslagen) hos länsstyrelsen. Det omfattar till exempel ridskolor, hund- och kattpensionat, inackorderingsstall, kennlar och zoobutiker. Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

Lantbruken påverkar miljön genom bland annat hanteringen av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Kommunen ansvarar för miljötillsyn av lantbruken. För dig som driver lantbruksverksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen eller anmälan till kommunen. Du anmäler din verksamhet till kommunen om du har en så kallad C-anläggning. En sådan anläggning omfattar verksamheter med mer än 100 djurenheter. Beräkna antal djurenheter på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Varje person eller verksamhet som skaffar djur ansvarar för att de behandlas väl, mår bra och inte påverkar andra djur, människor eller miljön negativt. Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen för att lämna in en anmälan eller frågor om djurhållning. Du kan göra en anmälan anonymt på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontakta miljö- och hälsoenheten via kontaktcenter för nedgrävning av död häst.

Kontakta miljö- och hälsoenheten via kontaktcenter för att anmäla lantbruk med över 100 djurenheter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)