Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?




Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?




Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?




Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?





Landsbygdsgrupp

Bra att veta

Landsbygdsgruppen är en rådgivande grupp som ska stödja utvecklingsarbete på landsbygden och samverkan i landsbygdsfrågor. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen, kommunen, Bygderådet i Örnsköldsvik, LRF, företagarföreningar och Bygdsam. Vänd dig gärna till landsbygdsgruppen om det är något du vill framföra eller fråga om när det gäller landsbygdsutveckling i stort eller på din ort.

Arbetsuppgifter för landsbygdsgruppen kan gälla:

  • beslut om uppdragsersättning till servicepunkter
  • utgöra styrgrupp i landsbygdsprojekt
  • vara remissinstans i landsbygdsfrågor
  • lämna yttrande över ansökan om bygdeavgiftsmedel och vindbonus
  • ta del av redovisning av byskötselpeng, hemsändningsbidrag, Leaderansökningar,
  • vara plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
  • följa arbetet utifrån landsbygdsstrategins intentioner.

Kontakt

Linnea Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)