Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

Våren 2022 lanserar SKR Sveriges kommuner och regioner ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. 

Mätningen kommer att pågå under första kvartalet 2022 med målsättning att starta i mars. Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen. Det är kontakter via kommunens huvudkanal för telefoni och e-post som mäts, oavsett om det finns ett kontaktcenter eller en växelfunktion.

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakat kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Publicerad: